Dokument EU 12745/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
/kód dokumentu 12745/19, COM(2019) 440 final/

Přílohy dokumentu

e1274519cs.pdf
e1274519cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e1274519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 497 KB)
e1274519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 91 KB)ISP (login)