Dokument EU 13017/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti
/kód dokumentu 13017/17, COM(2017) 583 final/

Přílohy dokumentu

e1301717cs.pdf
e1301717cs.docx (Dokument DOCX, 3 MB)ISP (login)