Dokument EU 13120/17

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 a 134, celosvětových technických předpisů OSN č. 6 a 15, jednacího řádu WP.29 a obecných pokynů k regulačním postupům OSN a přechodným ustanovením v předpisech OSN a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSN, jednoho nového celosvětového technického předpisu OSN a návrhu nového vzájemného usnesení
/kód dokumentu 13120/17, COM(2017) 602 final, 2017/0262 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1312017cs.pdf
e1312017cs.docx (Dokument DOCX, 120 KB)
e1312017cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 454 KB)
e1312017cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 116 KB)ISP (login)