Dokument EU 13138/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o národních akčních plánech členských států a o pokroku při provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů
/kód dokumentu 13138/17, COM(2017) 587 final/

Přílohy dokumentu

e1313817cs.pdf
e1313817cs.docx (Dokument DOCX, 176 KB)



ISP (login)