Dokument EU 13147/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) v polovině období podle nařízení (EU) č. 208/2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020)
/kód dokumentu 13147/17, COM(2017) 586 final/

Přílohy dokumentu

e1314717cs.pdf
e1314717cs.docx (Dokument DOCX, 141 KB)ISP (login)