Dokument EU 13315/18

Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part - Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
/kód dokumentu 13315/18, COM(2018) 693 final, 2018/0358(NLE)/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1331518en.pdf
e1331518en.docx (Dokument DOCX, 129 KB)
e1331518en-ad02.pdf (Dokument PDF, 591 KB)
e1331518en-ad02.docx (Dokument DOCX, 168 KB)
e1331518en-ad01.pdf (Dokument PDF, 850 KB)
e1331518en-ad01.docx (Dokument DOCX, 153 KB)ISP (login)