Dokument EU 13424/17

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie
/kód dokumentu 13424/17, COM(2017) 606 final, 2017/0265 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1342417cs.pdf
e1342417cs.docx (Dokument DOCX, 118 KB)
e1342417cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 490 KB)
e1342417cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 125 KB)ISP (login)