Dokument EU 13425/17

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu doplňujícího Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 217) jménem Evropské unie
/kód dokumentu 13425/17, COM(2017) 607 final, 2017/0266 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1342517cs.pdf
e1342517cs.docx (Dokument DOCX, 119 KB)
e1342517cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 431 KB)
e1342517cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 114 KB)ISP (login)