Dokument EU 13484/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika
/kód dokumentu 13484/17, COM(2017) 610 final/

Přílohy dokumentu

e1348417cs.pdf
e1348417cs.docx (Dokument DOCX, 151 KB)ISP (login)