Dokument EU 13485/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
/kód dokumentu 13485/17, COM(2017) 604 final/

Přílohy dokumentu

e1348517cs.pdf
e1348517cs.docx (Dokument DOCX, 126 KB)ISP (login)