Dokument EU 13486/17

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvacátém řádném zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří v souvislosti s návrhem na změnu přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří
/kód dokumentu 13486/17, COM(2017) 603 final, 2017/0263 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1348617cs.pdf
e1348617cs.docx (Dokument DOCX, 120 KB)
e1348617cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 417 KB)
e1348617cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 111 KB)ISP (login)