Dokument EU 14213/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
/kód dokumentu 14213/17, COM(2017) 648 final, 2017/0290 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1421317cs.pdf
e1421317cs.docx (Dokument DOCX, 147 KB)
e1421317cs-re01.pdf (Dokument PDF, 607 KB)
e1421317cs-re01.docx (Dokument DOCX, 159 KB)
e1421317cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 306 KB)
e1421317cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 169 KB)ISP (login)