Dokument EU 8775/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nařízení (ES) Č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy za rok 2017
/kód dokumentu 8775/19, COM(2019) 183 final/

Přílohy dokumentu

e0877519cs.pdf
e0877519cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)
e0877519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 446 KB)
e0877519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 92 KB)ISP (login)