Dokument EU 9199/19

Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019
/kód dokumentu 9199/19, COM(2019) 232 final/

Přílohy dokumentu

e0919919cs.pdf
e0919919cs.docx (Dokument DOCX, 122 KB)ISP (login)