Dokument EU 9348/19

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - EU a Střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerství
/kód dokumentu 9348/19, JOIN(2019) 9 final/

Přílohy dokumentu

e0934819cs.pdf
e0934819cs.docx (Dokument DOCX, 130 KB)ISP (login)