Dokument EU 9361/19

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
/kód dokumentu 9361/19, COM(2019) 221 final/

Přílohy dokumentu

e0936119cs.pdf
e0936119cs.docx (Dokument DOCX, 100 KB)ISP (login)