Dokument EU 9362/19

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
/kód dokumentu 9362/19, COM(2019) 223 final/

Přílohy dokumentu

e0936219cs.pdf
e0936219cs.docx (Dokument DOCX, 98 KB)ISP (login)