Usnesení PS č. 17

k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (28. listopadu 2017)
ISP (login)