Sněmovní tisk 975/0, část č. 2/3
Novela zákona o advokacii
ISP (login)