Usnesení PS č. 304

k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (10. července 2018)
ISP (login)