Usnesení PS č. 306

k návrhu na určení ověřovatelů 17. schůze Poslanecké sněmovny (11. července 2018)
ISP (login)