Usnesení PS č. 308

k návrhu na určení ověřovatelů 18. schůze Poslanecké sněmovny (22. srpna 2018)
ISP (login)