Usnesení PS č. 312

k návrhu na určení ověřovatelů 19. schůze Poslanecké sněmovny (11. září 2018)
ISP (login)