Usnesení PS č. 335

k informaci vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících (19. září 2018)
ISP (login)