Usnesení PS č. 336

k návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení /kód dokumentu 5464/18, KOM(2018) 24 v konečném znění /sněmovní tisk 144-E/ (20. září 2018)
ISP (login)