Usnesení PS č. 340

k návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (20. září 2018)
ISP (login)