Usnesení PS č. 6

k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (11. července 2002)
ISP (login)