Usnesení PS č. 87

k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení (4. října 1996)
ISP (login)