Usnesení PS č. 89

k vládnímu návrhu zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení (4. října 1996)
ISP (login)