Usnesení PS č. 93

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení (8. října 1996)
ISP (login)