Usnesení PS č. 98

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení (10. října 1996)
ISP (login)