Usnesení PS č. 109

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu (11. října 1996)
ISP (login)