Usnesení PS č. 113

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci zdravotnictví (11. října 1996)
ISP (login)