Usnesení PS č. 114

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic (11. října 1996)
ISP (login)