Usnesení PS č. 115

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím (10. října 1996)
ISP (login)