Usnesení PS č. 117

k výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/ (29. října 1996)
ISP (login)