Usnesení PS č. 119

k roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/ (29. října 1996)
ISP (login)