Usnesení PS č. 120

k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 45/ (29. října 1996)
ISP (login)