Usnesení PS č. 825

ke zprávě rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997 (22. května 1998)
ISP (login)