Usnesení PS č. 829

k návrhu na určení ověřovatelů pro 26. schůzi Poslanecké sněmovny (18. června 1998)
ISP (login)