Usnesení PS č. 830

k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisky 300/5, 300/7/ - vrácený prezidentem republiky (18. června 1998)
ISP (login)