Usnesení PS č. 831

k návrhu na vyřazení bodu "Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády" z pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny (18. června 1998)
ISP (login)