Usnesení PS č. 832

k odpovědím členů vlády na písemné interpelace poslanců (18. června 1998)
ISP (login)