Usnesení PS č. 87

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 234, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 260, 262, 264, 266, 268, 269 a 272/ Poslanecká sněmovna I. souhlasí, aby 1) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 45 dnů /tisk 234/; 2) návrh poslance R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 28 dnů /tisk 235/; 3) návrh poslance J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České (21. dubna 1993)
ISP (login)