Sněmovní tisk 21/0, část č. 3/6
N.z.,kterým se zruš. zákony o předpokladech na výkon funkcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002100.pdf (Dokument PDF, 71 KB)t002100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0021a0.pdf (Dokument PDF, 46 KB)t0021a0.doc
t0021b0.pdf (Dokument PDF, 45 KB)t0021b0.doc

Published

28. November 2013 v 14:00
ISP (login)