Sněmovní tisk 772/0
Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.
ISP (login)