Sněmovní tisk 234/0, část č. 1/4
Novela z. o občanských průkazech - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t023400.pdf (Dokument PDF, 231 KB)t023400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0234a0.pdf (Dokument PDF, 365 KB)t0234a0.doc

Published

18. June 2014 v 10:27
ISP (login)