Sněmovní tisk 598/0, část č. 1/4
Novela z. o azylu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059800.pdf (Dokument PDF, 235 KB)t059800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0598a0.pdf (Dokument PDF, 133 KB)t0598a0.doc

Published

18. September 2015 v 10:32
ISP (login)