Sněmovní tisk 811/0, část č. 1/8
Novela z. - transplantační zákon - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081100.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t081100.doc
t0811a0.pdf (Dokument PDF, 367 KB)t0811a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0811b0.pdf (Dokument PDF, 433 KB)t0811b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0811c0.pdf (Dokument PDF, 191 KB)t0811c0.doc

Published

11. May 2016 v 10:07
ISP (login)