Sněmovní tisk 17/0, část č. 1/4
Novela z. o zajišování obrany ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t001700.pdf (Dokument PDF, 272 KB)t001700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0017a0.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t0017a0.doc

Published

4. December 2017 v 13:32
ISP (login)